Říkají o nás
 
„Mé postřehy: provázanost tématických celků skrz více předmětů; smysluplné učivo, které odpovídá dnešnímu světu; přátelské a respektující prostředí; děti se učí převzít odpovědnost za své chování; děti zažívají výuku nejen ve škole, ale i při návštěvě muzeí, přednášek, workshopů v přírodě; projektová výuka - děti se učí celý životní cyklus projektu od přípravy, realizace, prezentace, zpětné vazby;“
Petra Vavroušková
ScioŠkola Stodůlky
„Dcera přešla z fakultní ZŠ a ScioŠkolu miluje. Každý den se těší na spolužáky a průvodce. Sama si ve volném čase vyhledává informace a připravuje prezentace, nehledíce na svátky či víkendy.“
Leoš Literák
ScioŠkola Stodůlky
„Chodí se hodně ven, nejsou tu známky a je to tady hezké - david L. /// Chodí se ven a učení je zábava - Máňa /// Na ScioŠkole jsou dobří mí kamarádi, učení a způsob hodnocení. Mám rád školní jídelnu a to že můžeme často něco vyrábět - Rob“
Děti ze školy
ScioŠkola Stodůlky
„Velmi oceňuji, že se ve škole na děti nekřičí, pedagogové jsou neskutečně trpěliví a respektující a zároveň důslední. Jsem ráda, že děti netráví čas jen sezením v lavici, ale mají víc volnosti pohybu (což je důležité hlavně pro ty nejmladší) a poměrně často chodí na výpravy do přírody i za kulturou. A výběr odpoledních kroužků je nadstandardní. Děkujeme a jsme rádi, že chodíme zrovna k vám :-)“
M.
ScioŠkola Stodůlky
„1) Dítě se do školy těší a je naštvané, když je nemocné a nemůže do školy. 2) Cítíme se ve vztahu ke škole v roli rovnocenných partnerů. Máme pocit, že naše názory jsou brány v potaz. Při řešení jakékoliv situace je vidět, že se opravdu řeší s ohledem na naše mínění. 3) Nastavená pravidla dávají smysl. 4) Děti nesedí rigidně hodiny denně v lavici, chodí se i často ven. 5) Spousta zábavných akcí.“
Petra S.
ScioŠkola Stodůlky
„Nejvíce si cením přístupu vedení, průvodců, asistentů a klubáků k dětem. Jedná se s nimi tak, aby se vyvíjel pocit zodpovědnosti za sebe a své chování. I přes počáteční nervozitu, kdy jsme si nebyli jisti, zda dojde i na nějaké "učení", pozorujeme vývoj k samostatnosti. Spolupráce - rodiče, škola, žák - moderní a skvělé. Množství aktivit pro děti. Dcera se těší každý den do školy a nechce odejít.“
Dana P.
ScioŠkola Stodůlky
„Syn je šťastný a těší se do školy. Oceňuji zajímavá a aktuální témata, se kterými syn z výuky chodí domů. Škola skvěle komunikuje. Úžasná je tendence trávit s dětmi čas venku, procházkami. To je úžasné, stejně jako časté mimoškolní aktivity. Ráda ze srdce poskytnu možnost výpomoci a s radostí sleduji přístup asistentů a průvodců. Mám z nich upřímný pocit zájmu o děti, to je pro mne velmi důležité.“
Zuzana L.
ScioŠkola Stodůlky
„Ze ScioŠkoly jsme nadšeni my rodiče i syn. Jsme vděčni za prostředí, kde jsou děti respektovány a k respektu také vedeny, kde je podporována přirozená zvídavost, hledání souvislostí a vlastních schopností. Díky ScioŠkole syn objevil chuť pracovat na sobě, poznávat své schopnosti i rezervy a mít skutečnou radost z již zvládnutého. Vybavit tímto děti do měnícího se světa pokládáme za velmi důležité.“
Regina H.
ScioŠkola Stodůlky