Seznam přijatých uchazečů

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ScioŠkola, zveřejňuje v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), seznam uchazečů o vzdělávání v prvním ročníku ScioŠkoly od následujícího školního roku 2024/25 s výsledkem řízení u každého uchazeče.

23. 4. 2024| Michaela Klokočníková

Přijatí uchazeči:

 1. 566-656-332
 2. 443-672-427
 3. 320-698-412
 4. 207-515-507
 5. 183-531-691
 6. 294-217-116
 7. 060-557-686
 8. 937-473-771
 9. 790-416-851
 10. 677-332-946
 11. 171-233-201
 12. 554-358-931
 13. 431-374-036
 14. 058-159-295
 15. 193-478-314
 16. 131-550-158
 17. 788-018-040

Poučení

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti těmto rozhodnutím je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dní ode dne zveřejnění tohoto seznamu, a to prostřednictvím ředitele ScioŠkoly u Magistrátu hlavního města Prahy.